ירושלים 10

ג'רבי משה ובניו חברה ליזמות והשקעות בע"מ