ירושלים 12

ג'רבי משה ובניו חברה ליזמות והשקעות בע"מ