ירושלים 12

ירושלים 10

הרצוג 26

הרב קוק 5

גד מכנס 15

בן אבי 48 , נתניה

סמילנסקי-ירושלים

17/17