פנינת ירושלים

הרצוג 26

סמילנסקי-ירושלים

3/3
ג'רבי משה ובניו חברה ליזמות והשקעות בע"מ