פנינת ירושלים

הרצוג 26

בריגדה על הים

סמילנסקי-ירושלים

4/4